Home | Despre noi / About us | Termene şi condiţii | Cum cumpăr? | Contact
 
 
 
 
 
Vezi coşul  
 
   
   
EVENIMENT EDITORIAL | NOUTĂŢI | VĂ RECOMANDĂM | | OFERTĂ SPECIALĂ | LANSĂRI ŞI EVENIMENTE | DOSAR MEDIA | PROIECTE EDITORIALE
 
 
 
 
  Ştiinţe Umaniste   Human Sciences    Ofertă PDF  
     
 
Eveniment editorial
Vă recomandăm
Lansări şi evenimente
Christian CRĂCIUN
Ucronia eminesciană - Eseu despre timp și imagine în Memento Mori
 
Preţ: 30.00 RON
ISBN: 978-606-711-239-9
”Este un fel de neîncredere (spaimă?) în capacitatea de a ivi din interiorul culturii noastre un autor de o asemenea anvergură și profunzime. Efectul de stranietate (Harold Bloom) al operei eminesciene era foarte mare în momentul său istoric și, surprinzător, undele sale seismice s-au propagat până în zilele noastre. Dacă forma operei este forma spiritului creator, ce haos, ce forță creatoare fantastică arată Eminescu în Memento Mori? (Ca engramă a operei totale) ... Eminescu este dintre acei autori cu o operă să-i spunem holografică, el nu scrie un poem anume, ci urmărește un gând până la ultimele lui consecințe. Aproximându-l în diferite feluri. Corespondența dintre diferitele paliere ale scrisului său arată cui vrea să vadă că poetul trebuie citit dinspre tot spre parte, că lectura are nevoie de o întemeiere, o viziune globală, precum cea de la care pleacă poetul, mult mai bine articulată decât sunt unii dispuși să admită. Eu am propus aici citirea dinspre imaginal și ucronie, mai sunt, desigur, o mulțime de astfel de puncte de situare holistice în care se poate situa interpretul.” (Christian Crăciun) Mai mult ...
 
Petru URSACHE
Miorita Dosarul Mmitologic Al Unei Capodopere
 
Preţ: 30.00 RON
ISBN: 978-606-711-247-4
„Moartea mai poate fi adevărată și reală când îndeplinește un rost; spre deosebire de moartea banală, comună. Omul ales, eroul tragic știe să moară, experimentând propria-i existență dramatică, în sens inițiatic și în circumstanțe misterice, așa cum i-a fost dat prin tradiție și păstorului carpatic.” - Petru Ursache „O cultură este țesătura nevăzută care îmbrățișează o lume și învăluie ființele omenești. Jucătorii apar și dispar - unii mai tragic decât alții -, dar jocul continuă, nesfârșit și neștirbit în ce privește putința de a ațâța, de a înfiora, de a mântui. Și apoi se întâmplă minunea, încununarea, capodopera, Miorița.” - Ștefan Arteni Mai mult ...
Mircea ȘTEFAN
Prefix 101
 
Preţ: 20.00 RON
ISBN: 978-606-711-132-3
”Poetul este un tipic creator pelerin pe două continente, de unde și câmpul bipolar al trăirilor lui. Oricâți pioni s-ar putea muta pe tabla de șah a vieții lui, poezia rămâne o constantă. El reprezintă stirpea poeților diasporei, a căror ființialitate se întrupează în dualitatea raportării la realitate. Versurile fractate ale lui Mircea Ștefan, lipsite de semne ale punctuației și de cuvinte majuscule, cuprind elemente de o ars poetica minimalistă. Descoperim astfel o creație lirică de plan secund, dar nu lipsită de miză în ierarhiile poeziei românești contemporane.” (Anca Sîrghie) ”A vorbi despre Mircea Ștefan înseamnă a contura o personalitate polivalentă, care a trudit o viață pe multiple fronturi cu pricepere, pasiune și un constant crez - acela de a fi o făclie luminătoare. Mircea Ștefan a știut să-și exercite deopotrivă vocațiile în domeniul științei, ca fizician, editor de emisiuni radiofonice, dar mai ales ca poet. Iată șirul de aspecte ale principalelor activități, care marchează o personalitate complexă a tehnicii și culturii românești peste hotare. Afirm, fără riscul de-a fi contrazis, că Mircea Ștefan, prin activitatea sa literară, a deschis o nouă etapă în istoria și evoluția mișcării culturale a diasporei de peste ocean, printr-o gamă largă de idei, care necesită a fi cunoscute într-o țară multiculturală, confruntându-se cu vremurile și oamenii lor fără să-și uite glia strămoșească.” (Aurel Pop) Mai mult ...
 
 
Petru URSACHE
Etnoestetica
 
Preţ: 30.00 RON
ISBN: 978-973-757-978-2
„Repet: opera folclorică se naște în mediul oralității, de aceea se distinge printr-o constituție complexă, etnografico poetică, uneori autonomă, ca doina ori paremiologia. În lumea valorilor estetice, nu contează pretextul care a dat naștere operei și nici dacă autorul este analfabet sau diplomat universitar. Contează sensibilitatea și talentul, care determină rostirea frumoasă. E adevărat, nu multe dintre creațiile orale au acces în sfera elevată a valorilor. Dar așa se întâmplă și pe terenul creației culte. Timpul le judecă pe toate, impunând selecții drastice și într-o parte, și în alta. Cele care rămân însă (ne referim la capodopera folclorică), rezistând examenului generațiilor, trebuie întâmpinate cu toată grija și răspunderea, pentru că fac parte din tezaurul umanității; chiar dacă există persoane persiflante ori neîncrezătoare în omologarea textului oral ca valoare estetică reală. Neșansa lor este că vorbesc în totală necunoștință de cauză.” Mai mult ...
 
2015-06-08
Lansare de carte "Criza operei? Studiu de hermeneutică muzicală" de Ion Piso la Cluj-Napoca
2015-06-07
Lansare de carte "Criza operei? Studiu de hermeneutică muzicală" de Ion Piso în cadrul Bookfest Târgu-Mureș, ora 15.30
2015-06-07
Lansare de carte ”Personajul virtual sau calea către al V-lea punct cardinal la Matei Vișniec”, de Mihai Lungeanu în cadrul Bookfest Târgu-Mureș, ora 16.00
2015-06-07
Lansare de carte ”Supraviețuind comunismului”, ”România dincolo de trecut”, ”Reversul istoriei”, de Mihai Gheorghiu în cadrul Bookfest Târgu-Mureș, ora 16.30
2015-06-05
Lansare de carte ”Călcâiul de pâine.” Poeme de Adrian Tarța în cadrul Bookfest Târgu-Mureș, ora 15.30
 
   
 
Număr produse:
 
Preţ total:
 
     
 
 
 
  EVENIMENT EDITORIAL | NOUTĂŢI | VA RECOMANDĂM | CĂRŢI ONLINE | OFERTĂ SPECIALĂ | LANSĂRI ŞI EVENIMENTE | DOSAR MEDIA | PROIECTE EDITORIALE