Home | Despre noi / About us | Termene şi condiţii | Cum cumpăr? | Contact
 
 
 
 
 
Vezi coşul  
 
EVENIMENT EDITORIAL | NOUTĂŢI | VĂ RECOMANDĂM | | OFERTĂ SPECIALĂ | LANSĂRI ŞI EVENIMENTE | DOSAR MEDIA | PROIECTE EDITORIALE
 
 
 
 
  Ştiinţe Umaniste   Human Sciences    Ofertă PDF  
     
 
 
Oliv MIRCEA • Emil CIRA
MIRON DUCA. Ritmuri ale timpului
 
COLECŢIA: ALBUME DE ARTĂ
ANUL APARIŢIEI: 2011
ISBN: 978-973-757-258-1
NR. PAGINI: 152
FORMAT: 23x30
PREŢ: 100.00
În pictura lui şi-au dat întâlnire două personaje şi nenumărate ipostaze ale unei lumi virtuale care aspiră la o existenţă reală. personajele sunt complementare, vin din universuri diferite, se luptă surd, apoi se observă cu suspiciune şi sfârşesc prin a se împăca într-o expresie comună. Primul este o făptură agitată, lumea sa, asemenea unei galaxii expiate, a explodat demult şi acum, cu o urgenţă ultimativă, îşi administrează puzderia de schije, de fragmente amorfe, de cristaluri translucide şi de pulberi strălucitoare. El construieşte din valuri de praf, din nebuloase fremătătoare şi din multe alte substanţe, cândva fluide, dar care acum şi-au ruinat coeziunea moleculară şi s-au transformat în vapori. Celălalt este contemplativ şi introvertit, freamătă la cel mai uşor ecou venit din afară şi visează o lume imponderabilă, fără substanţă şi fără acele funcţii vitale care ar putea să-i maculeze absoluta puritate. El lucrează exclusiv cu transparenţe şi cu tonuri volatile pe care le aşază apoi pe fundalul cernit al unei nopţi supradimensionate. Coabitarea este paradoxală şi stenică; mişcarea gestuală capătă accente lirice, plutirea dobândeşte densitate, materia grea se învăluie într-o lumină palidă şi euforică. Din crepuscul şi din aleatoriu încep să prindă contur formele primare ale unei vieţi ciudate, un fel de coacervate plastice în căutarea unei noi identităţi. Tensiunile se sting încetul cu încetul şi locul lor este preluat de marea bucurie a genezei. Universul reconstruit în datele lui mari începe să trăiască şi să respire asemenea unei făpturi diafane şi crude. Miron Duca regizează acest spectacol al inocenţei cu o conştiinţă aflată ea însăşi într-o continuă criză a purităţii. El nu defineşte nimic, nu închide noile forme în carcase definitive şi nici nu oferă privitorului posibilitatea unei lecturi liniare. Construind structuri instabile, pictorul propune unghiuri multiple de receptare şi lasă un imens spaţiu de interpretare. În centrul căruia se aşază însă cu o suveranitate greu de uzurpat forţa afectivă şi nostalgia începutului. A unui început mereu proaspăt şi convingător pentru că nu promite nici o clipă să se transforme în certitudine.

Pavel Şuşară
 
 
 
Colecţii
TOATE COLECŢIILE
UNIVERSITAS
SPIRITUALITATE
BIBLIOTECA ORTODOXĂ
EIKON EDUCAŢIONAL
ESEU ŞI CRITICĂ LITERARĂ, PROZĂ, POEZIE
CONVORBIRI, BIOGRAFII, AMINTIRI, CORESPONDENŢĂ
TEATRU
TERAPII COMPLEMENTARE
PRACTIC
ALBUME DE ARTĂ
ACADEMICA
IN AFARA COLECŢIILOR
DEVORATORUL DE PRESĂ. Coordonator: Tiberiu Fărcaş
UNIVERSITAS. Seria FILOSOFIE-DEBUT
Seria FABRICA DE POVEŞTI
ORIENS. Coordonatori: Alain Harly şi Virgil Ciomoş
Seria ETNO
ARHIVA RUGULUI APRINS
FILOSOFIE
PSIHOLOGIE
UNIVERSITAS - Muzicologie
UNIVERSITAS - Hermeneutică literară
UNIVERSITAS - Istorie socială
ROMÂNII DIN JURUL ROMÂNIEI
UNIVERSITAS - Studii Culturale
UNIVERSITAS Theologia et philosophia
ANTROPOLOGIE
UNIVERSITAS. Seria ISTORIE LITERARĂ
 
   
 
Număr produse:
 
Preţ total:
 
     
 
 
 
  EVENIMENT EDITORIAL | NOUTĂŢI | VA RECOMANDĂM | CĂRŢI ONLINE | OFERTĂ SPECIALĂ | LANSĂRI ŞI EVENIMENTE | DOSAR MEDIA | PROIECTE EDITORIALE