Home | Despre noi / About us | Termene şi condiţii | Cum cumpăr? | Contact
 
 
 
 
 
Vezi coşul  
 
EVENIMENT EDITORIAL | NOUTĂŢI | VĂ RECOMANDĂM | | OFERTĂ SPECIALĂ | LANSĂRI ŞI EVENIMENTE | DOSAR MEDIA | PROIECTE EDITORIALE
 
 
 
 
  Ştiinţe Umaniste   Human Sciences    Ofertă PDF  
     
 
Despre noi

 

Înfiinţată în 2003, având profil enciclopedic, Editura EIKON s-a impus pe piaţa de carte românească, editând până azi titluri din domenii diverse: filosofie, religie, carte şcolară şi universitară, beletristică, medicină naturistă, carte practică, ghiduri, albume de artă etc. – în următoarele serii şi colecţii: Biblioteca Ortodoxă, Eikon Educaţional, Universitas, Istorie contemporană și Relații internaționale,Theologia Socialis, Poezie, Proză, Eseu şi Critică literară, Spiritualitate, Teatru, Albume, Convorbiri, Biografii, Amintiri, Practic, Terapii complementare, Mituri Contemporane.

Au fost editate până acum peste 1000 de cărţi, scrise de autori români şi străini, clasici, contemporani, consacraţi sau debutanţi. Dintre autorii consacraţi pe care i-a publicat Editura, îi amintim pe: Mihai Eminescu, George Coşbuc, Ion Agârbiceanu, A.P. Cehov, Sergiu Celibidache, Petre Ţuţea, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Al. Paleologu, Vintilă Horia, Gaby Michailescu, Vasile Andru, Dumitru Constantin-Dulcan, Andrei Marga, Radu Preda, Mihail Neamţu, Radu Carp, Ioan Bolovan,  Achim Mihu, Liviu-Petru Zăpârțan, Vasile Sebastian Dâncu, Adrian Marino, Mircea Muthu, Wolf von Aichelburg, Aurel Sasu, Thomas Alexander Szlezák, Alexander Baumgarten, Dan Hăulică, Pavel Șușară, Vasile Pușcaș... În colecţia Biblioteca Ortodoxă au apărut cărţi semnate de Î.P.S. Nicolae Corneanu, Î.P.S Lazar Puhalo, Arhim. Cleopa Ilie, Arhim. Iustin Pârvu, Arhim. Arsenie Papacioc, Arhim. Teofil Părăian, Arhim. Mina Dobzeu, Ierom. Lavrentie Şovre etc.
Editura EIKON participă la toate târgurile naţionale de carte, impunându-se prin valoarea cărţilor publicate şi prin calitatea grafică, obţinând numeroase premii şi distincţii.
Colaborează cu toate reţelele importante de difuzare, precum şi cu majoritatea bibliotecilor din ţară, derulând proiecte cu numeroase instituţii: Ministerul Culturii şi Cultelor, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Patriarhia Română, Primăria Sectorului 2 Bucureşti, Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Bistriţa, Primăria Municipiului Bistriţa şi altele.

Începând cu anul 2006, Editura EIKON este acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România (CNCS), iar din 2011 a primit acreditare pentru domeniile: Istoria economiei; Istoria ştiinţei şi a tehnologiei. Istorie socială, economică şi politică. Istorie militară; Istorie medievală. Istorie modernă şi contemporană. Istorie colonială şi istorie universală; Mituri, ritualuri, reprezentări simbolice, teologie şi studii religioase. Etnografie; Limba şi literatura română; Filosofie şi istoria filosofiei. Epistemologie, logică şi filosofia ştiinţei. Etică şi bioetică; Arte vizuale. Arte performante. Muzee şi expoziţii. Muzică şi muzicologie, istoria muzicii.

 

 

About us

 

Founded in 2003, with its encyclopaedic profile, Eikon Publishing House asserted itself on the Romanian book market, publishing titles in various fields: philosophy, religion, school and university books, literature, herbal medicine, practical book guides, arts albums etc. – in the following series and collections: Biblioteca Ortodoxă [Orthodox Library], Eikon Educaţional [Educational Eikon], Universitas, Istorie contemporană și Relații internaționale [Contemporary History and International Relations], Theologia Socialis, Poezie [Poetry], Proză [Prose], Eseu şi Critică literară [Essay and Literary Criticism], Spiritualitate [Spirituality], Teatru [Theatre], Albume [Albums], Convorbiri [Interviews], Biografii [Biographies], Amintiri [Memories], Practic [Practical Activities], Terapii complementare [Complementary Therapies], Mituri Contemporane [Contemporary Myths].
We have published over a thousand books written by Romanian and foreign writers, including the classic, contemporary authors or debutants. Here there are some of the best known authors published by our Publishing House: Mihai Eminescu, George Coşbuc, Ion Agârbiceanu, A. P. Cehov, Sergiu Celibidache, Petre Ţuţea, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Al. Paleologu, Vintilă Horia, Gaby Michailescu, Vasile Andru, Dumitru Constantin-Dulcan, Andrei Marga, Radu Preda, Mihail Neamţu, Radu Carp, Ioan Bolovan,  Achim Mihu, Liviu-Petru Zăpârțan, Vasile Sebastian Dâncu, Adrian Marino, Mircea Muthu, Wolf von Aichelburg, Aurel Sasu, Thomas Alexander Szlezák, Alexander Baumgarten, Dan Hăulică, Pavel Șușară, VasilePușcaș. The Biblioteca Ortodoxă [Orthodox Library] collection proudly presents books written by Î.P.S. Nicolae Corneanu, Î.P.S Lazar Puhalo, Arhim. Cleopa Ilie, Arhim. Iustin Pârvu, Arhim. Arsenie Papacioc, Arhim. Teofil Părăian, Arhim. Mina Dobzeu, Ierom. Lavrentie Şovre etc.

Eikon Publishing House attends all national book fairs where, due to the valuable content and the graphic quality of their books, receives many awards and accolades.

We cooperate with all major bookselling networks, as well as the most libraries in the country, developing projects together with various institutions: Ministry of Culture and Cults, National Cultural Fund Administration, Ministry of Education and Research, the Romanian Patriarchy, the City Hall of Sector 2 Bucharest, Oncological Institute “Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca, Bistriţa County Council, Bistriţa City Hall and others.

Since 2006, Eikon Publishing House has been accredited by The National Research Council (CNCS) and from 2011 has a specific accreditation for the following domains: History of Economics; History of Science and Technology. Social, economic and political history. Military history, Medieval history. Modern and contemporary history. Colonial history and world history; Myths, rituals, symbolic representations, theology and religious studies. Ethnography; Romanian Language and Literature; Philosophy and history of philosophy. Epistemology, logic and philosophy of science. Ethics and bioethics; Visual arts. Performing arts. Museums and exhibitions. Music and musicology, music history.

 
 
 
Colecţii
TOATE COLECŢIILE
UNIVERSITAS
SPIRITUALITATE
BIBLIOTECA ORTODOXĂ
EIKON EDUCAŢIONAL
ESEU ŞI CRITICĂ LITERARĂ, PROZĂ, POEZIE
CONVORBIRI, BIOGRAFII, AMINTIRI, CORESPONDENŢĂ
TEATRU
TERAPII COMPLEMENTARE
PRACTIC
ALBUME DE ARTĂ
ACADEMICA
IN AFARA COLECŢIILOR
DEVORATORUL DE PRESĂ. Coordonator: Tiberiu Fărcaş
UNIVERSITAS. Seria FILOSOFIE-DEBUT
Seria FABRICA DE POVEŞTI
ORIENS. Coordonatori: Alain Harly şi Virgil Ciomoş
Seria ETNO
ARHIVA RUGULUI APRINS
FILOSOFIE
PSIHOLOGIE
UNIVERSITAS - Muzicologie
UNIVERSITAS - Hermeneutică literară
UNIVERSITAS - Istorie socială
ROMĀNII DIN JURUL ROMĀNIEI
UNIVERSITAS - Studii Culturale
UNIVERSITAS Theologia et philosophia
ANTROPOLOGIE
UNIVERSITAS. Seria ISTORIE LITERARĂ
 
   
 
Număr produse:
 
Preţ total:
 
     
 
 
 
  EVENIMENT EDITORIAL | NOUTĂŢI | VA RECOMANDĂM | CĂRŢI ONLINE | OFERTĂ SPECIALĂ | LANSĂRI ŞI EVENIMENTE | DOSAR MEDIA | PROIECTE EDITORIALE